Kransmynte

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø: Kravfull og varmekjærplante som vi berre finn på gode lokalitetar som i rasmark, edellauvskog og innimellom på vegkantar med godt jordsmonn

Foto frå vegkant ved RV-46 i Kvaløy området 11.7.2007