Kratthumleblom

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø:Planta ber namnet med rette; veks i kratt og edellauvskog

Foto frå Strandnes, Sandeid 24.6.2010