Krattmjølke

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Kratt, bergskrentar, lauvtreskog etc.

Foto  frå Kvaløy 16.7.11