Krossknapp

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Frodig kratt, vegkantar, plenar etc.

Foto frå Kvaløy 31.7.2012