Krossved

 

Utbreiing i kommunen: Stor busk/lite tre som er ganske vanleg

Vekstmiljø: Kratt og skogkantar

Foto frå Hogganvik 10.10.2010