Krushøymoll

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg. Plagsamt ugras i eng og beite

Foto  frå Osen, Ølen 16.5.11