Krypfredlaus

 

Utbreiing i kommunen: Forvilla hageplante som  er i ferd med å bli ganske vanleg

Vekstmiljø: Avfallsplassar, veg- og grøftekantar m.m; synest ikkje å vera kravfull til vekseplass.

Foto frå Osen, Ølen 1.8.2010