Krypvier

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

 

Vekstmiljø:  Lite kravfull og dermed ein vanleg krypande vier i utmark, vegkantar og restareal.

Foto frå Vakadalen 8.5.2011