Kunellik

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt og i nyare tid berre funnen i grønsakåker i Hogganvik hjå oss

 

 

Kvit variant: