Kvit steinkløver

 

Utbreiing i kommunen:  Berre funnen  i grusen på Industriområdet Dommersnes, Vikebygd 

Foto frå Dommersnes 2.8.2010