Kvitbladtistel

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg både i lågland og i fjellet

Vekstmiljø: Næringsrik skrotemark,vegkantar med godt jordsmonn. basisk jord i fjellet 

Norsk namn viser til at blada er kvite på undersida

Foto frå Hundseid 24.7.2010