Kvit myrak

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Næringsfattig myr

Foto  frå Skjold 19.7.08