Kvitveis, fylt

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt som viltveksande, og berre funnen vill på Hogganvik gard. Derimot finn vi ofte kulturformer av planta i hagar.

Foto  frå Hogganvik i Vikedal