Kyst- og bitterbergknapp

 

Skiljeteikn: Kystbergknapp har kvite blomar medan bitterbergknapp har gule 

Utbreiing i kommunen: Vanlege innslag på strandberg. Kystbergknapp er mest vanleg

Foto frå Frøvik ved ved Skjoldafjorden 27.6.2010