Kystbjørnekjeks

 

Utbreiing i kommunen: Framleis lite vanleg, men stadvis i ekspansjon.

Vekstmiljø: Hittil mest vanleg i vegkantar og restareal, men er og observert i eng

Foto  frå Skjold 6.7.2012