Kystgrisøyre

 

Utbreiing i kommunen:  Vanleg

Vekstmiljø: Tørrbakkar, vegkantar og -skråningar.

 Foto frå Øvrehagen, Ølen 20.6.2010