Lækjeveronika

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Tørr beitemark og eng, berghyller, vegkantar etc.

Foto  frå Kvaløy 16.6.11