Landøyde

 

Utbreiing i kommunen: Stadvis vanleg. Giftig plante som til vanleg blir vraka av husdyr

Vekstmiljø: Gamal eng, beiter, vegkantar etc. Planta har stor spreiingsevne, og blir sett på som problemugras

Foto frå Hamre, Ølen 5.8.2010