Lappvier

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i fjellet, og førekjem inn i mellom i låglandet

Vekstmiljø: Fuktig li, mest over bjørkebeltet i fjellet. I kant av innsjøar i låglandet

Foto frå under Roaldkvamnuten 26.6.2010