Liguster

 

Utbreiing i kommunen: Hageplante som vi innimellom ser viltveksande.Alltidgrøn plante som blir brukt ein del til hekk. I gode somrar set planta bær med frø som fuglar spreier.

Foto frå Osen i Ølen 19.7.2010