Linbendel

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Eittårig åkerugras. Også på tun, vegkantar etc.

Foto  frå Opheim parkeringsplass, Ølen 4.811.