Linderose

 

Utbreiing i kommunen:Svært sjeldsynt. Berre funnen på Gamle posthustomta i Ølen. Truleg spreidd frå fuglefrø

Foto 25.9.2010