Linnea

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Grissen skog framfor alt i furuskog; hei og fjell

Foto  frå Hellebergfjellet, Vikedal 23.6.07