Lodnebregne

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull og lite vanleg, men veks lokalt mange stader i Vikedal

Vekstmiljø: Bergsskorter og- hyller på fyllittfjell i låglandet.

Foto  frå Austli i Vikedal 9.6.2009.

Lodnebregne til høgre, svartburkne til venstre på biletet.