Løvetann

 

Utbreiing i kommunen: Svært vanleg, og av mange sett på som eit plagsamt ugras. Attraktiv for sauer, og derfor ofte kalt Sauablom

Foto  frå Hogganvik 3.5.11