Løytnantshjerte også kalt Bevende hjerte

 

Utbreiing i kommunen: Gamal hageplante som vi innimellom ser forvilla på gamle tomter, og som hageutkast

Foto  frå Gamle posthustomt i Ølen 23.5.11