Maiblom også kalt Bittekonvall

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Kratt,  skog og skogkantar. Lite kravfull

Foto frå kant av Langelandsvika 20.6.2010