Matrem

 

Utbreiing i kommunen: Hageplante som spreier seg med frø, og opptrer viltveksande mange stader.

Foto frå berghylle vest av Vikedal sentrum 6.7.2010