Maurarve

 

Utbreiing i kommunen: Lokalt vanleg i edellauvskoglokalitetar, elles sjeldsynt

Foto frċ Opsal 8.6.2010