Misteltein

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt; berre funnen i Nedre Vats.

I Noreg er planta mest vanleg i Horten området i Vestfold.

Snylteplante som det er knytta mange segner til.

Misteltein er nasjonalt FREDA!

Foto  frå Nedre Vats