Mjølkerot

 

Utbreiing i kommunen: Ganske sjeldsynt. Funnen ved Kyrkjehølen i Vikedal, ved Bjergavassdraget og ved Otertong i Skjold

Vekstmiljø: Myr og fuktenger nær næringsrike innsjøar