Mørkkongslys

 

Utbreiing i kommunen: Vakker plante som er ganske vanleg i den sørlege del av kommunen

Vekstmiljø: Veg- og skogkantar, kratt etc. på varme lokalitetar

Foto: Kvaløy i vegkant 30.7.2011