Moskuskattost

 

Utbreiing i kommunen: Hageflyktning som innimellom førekjem i dei fleste bygdelag

Foto  frå Stangeland, Ølen 5.8.10