Moskusurt

 

Utbreiing i kommunen: Berre funnen i lokalitet av edellauvskog på Opsal, Vikedal, men i solide bestandar her
Foto frå Opsal 12.5.2010