Murburkne

 

Utbreiing i kommunen: Ganske sjeldsynt

Vekstmiljø: Kravfull småbregne som vi berre finn i kalkhaldig, blautt fjell

Foto  frå Kvaløy i bergvegg ved riksvegen 13.8.11