Myrfiol

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø:Myr, fuktig gamal eng og beiter

Foto  frå Osen 2.5.11