Myrhatt

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Vassplante som vi finn i innsjøkantar, myr og vassrikt jordsmonn

Foto frå myr i kant av Kyrkjehølen, Vikedal 6.7.2010