Myrkråkefot

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø: Næringsfattig torv på myr og tjørnkantar i fjellet

Foto frå myrleg lende under Roaldkvamnuten 26.6.2010