Myske

 

Utbreiing i kommunen: Denne vakre, kravfulle planta er ganske vanleg i edelauvskogområda sør i kommunen

Foto frå Opsal 8.6.2010