Nattfiol

 

Utbreiing i kommunen: Sjelsdynt orkide, og berre funnen på Kvaløy

Skils frå den meir vanlege grov nattfiol ved å ha parallelle pollenbererar

Foto frå Kvaløy 1.7.2012