Nikkebrønsle

 

Utbreiing i kommunen: Raudlisteplante, sjeldsdynt, men lokalt ganske vanleg ved Landavatnet og i Bjergavassdraget.

Foto frå kant av Landavatnet 17.7.2010