Nikkevintergrøn

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Lynghei og furuskog; men og i grus i vegkantar og skotemark.

Foto frå Industriområdet Dommersnes, Vikebygd 24.5.09