Nyseryllik

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø:Fuktig eng og utmark

Foto frå Hamre, Ølen 5.8.2010