Olavsskjegg

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sprekker i fylittfjell (blautfjell)

Foto  frċ Geitaberget, Vikedal 2.6.09