Orientvalmue

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Gamal hageplante som vi finn forvilla på gamle tun, og som etablert hageutkast

Foto  frå Strandnes, Sandeid, 4.6.11