Orientveronika

 

Utbreiing i kommunen:Sjeldsynt, men lokalt vanleg på Hogganvik gard

Vekstmiljø: Åker, vegkantar

Foto  frå Hogganvik 31.7.2012