Osp

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg. Lite kravfull til vekstmiljøet, men førekjem sjeldan i store mengder.

Treet har flotte haustfargar.

 

Foto  frå Haualhauen, Ølen, 9.10.2012