Parkslirekne

 

Utbreiing i kommunen: Introdusert busk/staude som spreier seg aggresivt og er vanskeleg halda under kontroll. Planta er komen p Nasjonal svarteliste