Peparrot

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt

Vekstmiljø: Gamal krydderplante. Førekjem på gamle tun

Foto  frå Stangeland, Ølen 7.6.07