Perlevintergrøn

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i lynghei og høgt til fjells 

Foto frå Kaldanuten 11.7.2010